• Paketa fillestare

   

  Kontratë 12 mujore

  Klientët e tjerë

  Modemi USB 3G, me shpejtësi 21.1 Mbps + karta SIM + 1 muaj pagesë fikse mujore falas

  Pa Pagesë

  4000 Lekë

  Modemi USB 3G, me shpejtësi 42.2 Mbps + karta SIM + 1 muaj pagesë fikse mujore falas

  5,000 Lekë

  10,000 Lekë

  Vetëm SIM për internet

  Numër i ri me kontratë tek i cili mund të aktivizosh planin 4GB ose 5GB.

 • Plane tarifore dhe çmime

  Plani

  Pagesë fikse mujore

  4GB

  1,000 Lekë

  5GB

  1,200 Lekë

  Çmime pas konsumimit të 4 dhe 5 GB të fillimit

  Plani

   

   

  4GB

  deri në 8 GB

  3 Lekë/MB

  > 8GB

  12 Lekë/MB

  5GB

  deri në 10 gb

  3 Lekë/MB

  > 10 GB

  12 Lekë/MB

   

   

 

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo