08 Janar 2008
 
Kompania Vodafone Albania deklaron se ka nisur investigimin e saj që në datën 1 Janar 2008, për të gjitha SMS-të e dërguara gjatë natës së Vitit të Ri dhe datës 1 Janar 2008.
 
Në rast se do të evidentohen SMS të ridërguara disa herë, klientët do të njoftohen dhe rimbursohen përkatësisht, siç është vepruar gjithmonë në të tilla raste nga kompania Vodafone Albania.
 
Për informacion të metejshëm ju lutemi të kontaktoni në:
Tel: +355 4 223 83 247
Fax: +355 4 223 83 31
e-mail: anisa.kaltanji@vodafone.com
www.vodafone.al