Nëpërmjet sistemit Fleet Master mund të reduktoni kostot e operimit dhe të rrisni në të njëjtën kohë produktiviten. Mund të monitoroni itinerarin, pozicionin dhe statusin e automjeteve tuaja (makina, kamionë, autobuzë, trailer ose automjete frigoriferë, motoçikleta) në kohë reale .

Benefitet e sistemit Fleet Master

  • Identifikim në kohë reale i vendodhjes së flotës
  • Reduktim i kostove të karburantit me rreth 30%
  • Monitorim dhe raportim i veprimtarisë së automjeteve
  • Krijimi i rrethimeve gjeografike (mundëson marrjen e alerteve sa herë një automjet hyn apo del nga këto barriera virtuale)