250MB
250MB
200 pikë
500MB
500MB
500 pikë
1GB
1GB
750 pikë
2GB
2GB
1000 pikë
Club Javore 300
Club Javore 300
1,000 pikë
Club Javore Internet
Club Javore Internet
1,000 pikë
Vodafone Talk
Vodafone Talk
1,400 pikë
Vodafone Combo
Vodafone Combo
1,800 pikë
Vodafone Silver
Vodafone Silver
2,200 pikë
Vodafone Z
Vodafone Z
2,200 pikë
Vodafone Gold
Vodafone Gold
3,000 pikë

Shënime:

  • Dhuratat e mësipërme mund të konvertohen me pikët e Vodafone One, vetëm nëpërmjet aplikacionit My Vodafone.
  • Ju mund të konvertoni pikët tuaja me një nga paketat 30 ditore, nëse nuk keni një paketë 30 ditore ose javore active.
  • Dhuratat e mësipërme do të shfaqen në aplikacionin My Vodafone, vetëm nëse keni pikë të mjaftueshme për secilën nga dhuratat.
  • Për më shumë detaje vizitoni menune e Vodafone One ne aplikacionin My Vodafone.