• Ju mund të blini një paketë të re ditore edhe nëse paketa aktuale ditore nuk ka skaduar apo nuk ka përfunduar krejtësisht. Paketa ditore aktuale me njësitë e mbetura do të anullohet.
  • Me anullimin e paketës ditore ju nuk do të mund të përdorni njësitë e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj
  • Vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re ditore.
  • Ju mund të blini një paketë të re mujore apo javore edhe nëse paketa aktuale ditore nuk ka skaduar apo përfunduar plotësisht.