• Ju mund të blini një paketë të re edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar.

 • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.

 • SMS-të kombëtare/ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.

  • SMS me tekst bosh në numrin 131
  • menusë #123#
  • aplikacionit My Vodafone
 • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.

 • Koha fillestare e tarifimit për thirrjet drejt rrjetit Vodafone, drejt destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare është 60+60 sekonda.

 • Vlefshmëria e paketës është 30 ditë.

 • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.