Coca-Cola Bottling Shqipëria

" Si një biznes i rëndësishëm, Coca-Cola Bottling Shqipëria duhet të jetë gjithmonë gati, për të përmbushur nevojat e klientëve kudo, kurdo. "

Luca Busi , President i Coca-Cola Bottling Shqipëria

Klienti Klienti

Klienti

Klienti

Coca Cola Bottling Shqipëria operon në Shqipëri që nga viti 1994. Me më shumë se 300 të punësuar dhe më shumë se 17,600 pika shitjeje në të gjithë vendin, Coca Cola Bottling Shqipëria përfaqëson një prej aktorëve kryesorë për zhvillimin e ekonomisë Shqiptare. 

Sfida e Klientit

Sfida e Klientit

Për Coca Cola Bottling Shqipëria është shumë e rëndësishme të mbajë të furnizuara të gjitha pikat e shitjes, si një prej faktorëve më të rëndësishëm për një markë të suksesshme, 

Për të ruajtur pozitën si lider dhe për të qenë gjithmonë e më eficentë, Coca Cola Bottling Shqipëria kishte nevojë të investonte në cilësinë e komunikimit, për të qenë gjithmonë të gatshëm për të përmbushur pritshmëritë e klientëve si edhe për të ofruar produktet kudo e kurdo që nevojiten.

Sfida e Klientit Sfida e Klientit
Zgjidhjet dhe Avantazhet: Zgjidhjet dhe Avantazhet:

Zgjidhjet dhe Avantazhet:

Zgjidhjet dhe Avantazhet:
  • Rrjet i besueshëm për përmirësimin e komunikimit ndërmjet punonjësve, klientëve dhe anëtarëve të Grupit kudo dhe në çdo kohë.

  • Zgjidhje Machine to Machine për të siguruar një transmetin shumë të sigurtë të të dhënave.

  • Kontrol total i kostove të komunikimit nëpërmjet aplikacionit My Vodafone dhe Faturës Elektronike.

 

 


 

Të jesh Ready ndryshon gjithçka. Zgjidhni biznesin tuaj dhe zbuloni zgjidhjet e Vodafone të dizenjuara për të plotësuar më së miri nevojat e biznesit tuaj.

Zgjidhni biznesin tuaj