• BONUS 250 MB për të vazhduar lundrimin në internet edhe për 24 orë pasi të ka mbaruar interneti i paketës.
 • Ju mund të blini një paketë të re edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar. Detaje mbi riblerjen e paketave.
 • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
 • 200 SMS-të kombëtare/ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
  • SMS me tekst bosh në numrin 131
  • menusë #123#
  • aplikacionit My Vodafone
 • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
 • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
 • Koha fillestare e tarifimit për thirrjet drejt rrjetit Vodafone , drejt destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare është 60+60 sekonda.
 • Me konsumimin e minutave brenda paketës, ju do të tarifoheni me cmimet standarte të Vodafone Club nëqoftëse nuk keni ndonjë paketë tjetër aktive.
 • Vlefshmëria e paketës është 4 javë.
 • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 28 Shkurt 2018.
 • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.