• BONUS 250 MB për të vazhduar lundrimin në internet edhe për 24 orë pasi të ka mbaruar interneti i paketës.
 • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
 • Nuk ka asnjё limit nё numrin e aktivizimeve/ paketave qё ju mund tё blini nёpёrmjet “Krijo paketёn tёnde” nё My Vodafone.
 • Paketat e integruara javore do të kenë prioritet në konsumim ndaj paketës Club Basic.
 • Paketat e integruara kanë prioritet në konsumim ndaj paketës Club Basic.
 • Thirrjet drejt destinacioneve që nuk janë të përfshira në paketë do të tarifohen sipas ҫmimeve standarte të Vodafone Club.
 • Club Sharing nuk është e vlefshme për këtë paketë.
 • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
  • SMS me tekst bosh në numrin 131
  • menusë #123#
  • aplikacionit My Vodafone
 • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
 • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
 • Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare.
 • Vlefshmëria e paketës është 4 javë.
 • Kjo ofertë është e vlefshme deri më 31 Maj 2018.
 • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH