Nëse ju shfaqet kjo dritë do të thotë se pajisja juaj është duke operuar me rrjetin 3G.

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo