VMB ( Vodafone Mobile Broadband ), është një pajisje në formën e një USB-je e cila përmban një kartë fizike Vodadone. Kjo pajisje lidhet me një laptop apo kompjuter personal dhe mundëson dërgimin e SMS dhe MMS me shkrim, akses në internet, intranet, e-mail dhe aplikimet e biznesit në kompjuterin tuaj kudo.

USB-ja ju ofron mundësinë të merrni internetin me vete kudo që ndodheni nëpërmjet modemit të lëvizshëm .

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo