Vodafone Mobile Broadband Hotspot është një modem i cili shpërndan internet WI-FI.

Interneti që shpërndan pajisja krijon mundësinë e lidhjes me Internet deri në 5 aparatë të tjerë që mund të jenë: laptop, aparat celular, WI-FI TV, tablet si edhe çdo pajisje tjetër e përshtatur me sistemin WI-FI.

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo