Mirëserdhet në Forumin Vodafone Albania!

Ky Forum është hapësira juaj ku mund të gjeni përgjigje, të diskutoni me anëtarët e tjerë dhe të jepni ide apo sugjerime mbi probleme të ndryshme të celularit tuaj, internetit, produkteve Vodafone apo rreth gjithçkaje tjetër që lidhet me botën e telekomunikacionit.

Gjithashtu mund të merrni pjesë në sondazhe të ndryshme ose konkurse që ju japin mundësinë të dëfreheni dhe të kaloni bukur një pjesë të kohës tuaj.