Transferimi i thirrjes në sekretarinë telefonike ose në një numër tjetër

Ju informoheni nëpërmjet një mesazhi zanor . Personi që ju telefonon paguan për telefonatën tek numri juaj Vodafone, kurse ju paguani telefonatën nga numri juaj tek numri në të cilin është transferuar thirrja.

* * 6 1 * 0 6 x 1 3 5 x x x x x x x # callto

Transfero thirrjen në sekretarinë telefonike kur nuk e dëgjon 20 sekondat e para

# # 6 1 # callto

Çaktivizo transferimin në sekretarinë telefonike kur nuk e dëgjon 20 sekondat e para

* * 6 2 * 0 6 x 1 3 5 x x x x x x # callto

Transfero thirrjen në sekretarinë telefonike kur ndodhesh jashtë zonës së mbulimit ose ke fikur telefonin

# # 6 2 # callto

Çaktivizo transferimin e thirrjes në sekretarinë telefonike kur ndodhesh jashtë zonës së mbulimit ose ke fikur telefonin

* * 6 7 * 0 6 x 1 3 5 x x x x x x # callto

Transfero thirrjen në sekretarinë telefonike kur telefoni del i zënë

# # 6 7 # callto

Çaktivizo transferimin e thirrjeve në sekretarinë telefonike kur telefoni del i zënë

* * 2 1 * 0 6 x 1 3 5 x x x x x x # callto

Transfero të gjitha thirrjet drejt sekretarisë telefonike ose drejt një numri tjetër

# # 2 1 # callto

Çaktivizo transferimin e thirrjeve drejt sekretarisë telefonike ose drejt një numri tjetër

# # 0 0 2 # callto

Çaktivizo të gjitha transferimet aktive

Bllokimi i telefonatave & SMS

Nëse dëshironi, mund të bllokoni telefonatat nga dhe drejt telefonit tuaj celular nëpërmjet shërbimit të bllokimit të telefonatave. Ky shërbim ofrohet falas nga Vodafone.

Për të gjithë abonentët e Vodafone kodi fillestar është i njëjtë, 1234.

Ju mund të ndryshoni kodin e mësipërm duke formuar:
** 03 * * kodi i vjetër * kodi i ri i bllokimit * kodi i ri i bllokimit # OK

* 3 3 * 1234 # callto

Aktivizo bllokimin e thirrjeve dalëse

# 3 3 * 1234 # callto

Çaktivizo bllokimin e thirrjeve dalëse

* 3 5 * 1234 # callto

Aktivizo bllokimin e thirrjeve hyrëse

# 3 5 * 1234 # callto

Çaktivizo bllokimin e thirrjeve hyrëse

* 3 3 1 * 1234 # callto

Aktivizo bllokimin e thirrjeve dalëse ndërkombëtare

# 3 3 1 * 1234 # callto

Çaktivizo bllokimin e thirrjeve dalëse ndërkombëtare

* 3 5 1 * 1234 # callto

Aktivizo bllokimin e thirrjeve hyrëse në roaming

# 3 5 1 * 1234 # callto

Çaktivizo bllokimin e thirrjeve hyrëse në roaming

* 3 3 * 1234 * 1 6 # callto

Aktivizo bllokimin e mesazheve dalëse

# 3 3 * 1234 * 1 6 # callto

Çaktivizo bllokimin e mesazheve dalëse

* 3 5 * 1234 * 1 6 # callto

Aktivizo bllokimin e mesazheve hyrëse

# 3 5 * 1234 * 1 6 # callto

Çaktivizo bllokimin e mesazheve hyrëse

# 3 3 0 * 1234 # callto

Hiq të gjitha bllokimet e mundshme

Lënia e telefonatës në pritje

Vënia e telefonatës në pritje ju lejon që telefonuesi "të presë" në linjë ndërkohë që ju mund të kryeni një telefonatë tjetër.

* 4 3 # callto

Për të aktivizuar vënien e telefonatës në pritje

# 4 3 # callto

Për të çaktivizuar vënien e telefonatës në pritje

* # 4 3 # callto

Për të kontrolluar nëse shërbimi është aktiv

A ju ndihmoi ky informacion?

Po
Jo