Si mund ta shfrytëzoj Call+ edhe nëse nuk përgjigjet marrësi?

Të lutem prit