Sa më kushton përdorimi i Vodafone Call+

Të lutem prit