Çfarë sasie të dhënash përdor Vodafone Call+?

Të lutem prit