A është e nevojshme që për ti kontaktuar miqt e mi të kenë të instaluar Call+?

Të lutem prit