A mund ta përdor Vodafone Call+ në çdo aparat telefonik?

Të lutem prit