Vodafone Save & Go

Vodafone SAVE & GO

  • Transfertë të dhënash nga aparati ekzistues celular në një aparat të ri smartphone dhe konfigurim i postës elektronike
  • Ruajtje e të dhënave në një çelës USB
  • Transferim i të dhënave nga një çelës USB në aparatin tuaj smartphone.


Si mund të përdor Save & Go?

Shërbimi ofrohet pa pagesë në rast se jeni ende brenda afatit të garancisë së pajisjes.
 
Të lutem prit