Bonuset e rimbushjes

Bonuset e rimbushjes

Përfitoni bonus duke rimbushur elektronikisht ose nga dyqanet Vodafone.

 

 

Klientët Vodafone Club
  Bonus

Për rimbushjet nga 3,000 Lekë – 4,999 Lekë përfitoni:

1- 200 Lekë kohë komunikimi bonus krahas minutave falas të përcaktuara më sipër për secilin plan tarifor.

200 Lekë kohë komunikimi bonus krahas minutave falas të përcaktuara më sipër për secilin plan tarifor.

Për rimbushjet prej të paktën 5,000 Lekë përfitoni:

500 Lekë kohë komunikimi bonus krahas minutave falas të përcaktuara më sipër për secilin plan tarifor.

Për rimbushjet elektronike nga web ose My Vodafone App mbi vlerën 1,000 Lekë përfitoni:

3GB Internet bonus, të vlefshme për 28 ditë.

 

  • Vlerat e rimbushjeve përfshijnë TVSH.

Mënyra e funksionimit të ofertave- pyetje të shpeshta

]
Të lutem prit