Nëse kam një paketë të blerë dhe një tjetër dhuratë nga Vodafone, cila prej paketave konsumohet e para?

Të lutem prit