A mund të shoh SMS që kam dërguar nëpërmjet faturës analitike?

Të lutem prit