Unë po përdor mbulim GSM, GPRS, 2G etj. A do të punojë Vodafone Protect?

Të lutem prit