A ruhen të sigurta këto të dhëna që merren nga Vodafone mbi aparatin tim celular?

Të lutem prit