Sa paketa Mobile TV mund të aktivizoj në muaj?

Të lutem prit