Kam blerë paketën Mobile TV para 10 ditësh. Tani nuk më hapen kanalet nga aplikacioni.

Të lutem prit