A mund ta përdor shërbimin Mobile TV edhe në Roaming?

Të lutem prit