Është e nevojshme që miqtë e mi të kenë Vodafone Message+ për t'i kontaktuar?

Të lutem prit