Me Vodafone Message + a mund të komunikoj me kontakte të tjera të cilët nuk janë numër Vodafone?

Të lutem prit