Si mund të përdor teknologjinë HD të Zërit?

Të lutem prit