Sa SMS mund të mbajë memoria e kartës sime Vodafone?

Të lutem prit