Nëse e kam telefonin të fikur për sa kohë ruhet SMS që më është dërguar ?

Të lutem prit