A mund të marr një listë me SMS që kam dërguar nga numri im dhe tekstet e tyre?

Të lutem prit