Kushte dhe Afate - Vodafone Mobile TV 

Kushte dhe Afate - Vodafone Mobile TV 

Digitalb sh.a rezervon te gjitha te drejtat e pronesise intelektuale ne lidhje me Aplikacionin. Cdo perdorim i paautorizuar nga te tretet i Aplikacionit perben shkelje te legjislacionit shqiptar ne fushen e pronesise intelektuale dhe eshte i ndeshkueshem nga ligji.
Vodafone Albania Sh.A nuk do të konsiderohet në asnjë moment dhe në asnjë mënyrë përgjegjëse për përmbajtjen e kanaleve te sherbimit Vodafone Mobile Tv, për të drejtat e autorit ose për çdo të drejtë tjetër që i përket autorit. Te gjitha sa  cituar jane pergjegjesi e Digitalb sh.a .Çdo kerkese mbi permbajtjene  kanalave mund t’i drejtohet vetem Digitalb sh.a ne adresen. info@digitalb.tv.
Nëse do të jeni përdorues të këtij Aplikacioni atëherë supozohet se ju keni lexuar këto Kushte dhe Afate dhe keni rënë dakort me to paraprakisht.
1. Aplikacioni Vodafone Mobile Tv, eshte nje bashkepunim midis Vodafone Albania dhe Digitalb. Ky aplikacion eshte i disponueshem per telefonat smartphone që përdorin sistemet e operimit IOS dhe Android, dhe i jep mundësinë çdo përdoruesi të aksesoje nje pakete me tridhjete kanale. Lista e kanaleve qe mund te aksesohen ne sherbimin Vodafone Mobile Tv eshte renditur me poshte.
2. Aplikacioni mund te shkarkohet ne Google Play ose App Store nga të gjithë përdoruesit e shërbimeve telefonike të lëvizshme, në territorin e Republikës së Shqipërisë.
3. Mundesine per te perdorur aplikimin Vodafone Mobile Tv e kane vetem klientet e Vodafone Albania te cilet jane regjistruar ne sherbim ne nje nga kanalet perkatese te shitjes.
4. Kliente me parapagese qe mund te perdorin sherbimin Vodafone Mobile Tv duhet te kene nje pakete mujore aktive. Klientet duhet te vizitojne dyqanet Vodafone Albania ne menyre qe te perfitojne produktin Vodafone Mobile Tv.
5. Kliente me kontrate qe mund te perdorin sherbimin Vodafone Mobile Tv duhet te jene pjese e planeve tarifore Vodafone Red. Klientet mund te aktivizojne sherbimin Vodafone Mobile Tv duke derguar nje SMS me text TV te 141.
6. Me poshte karakteretikat e e produktit Vodafone Mobile TV.
Klientet me parapagese (duhet te kene nje pakete mujore aktive)
Ofrohen dy paketa mujore si me poshte:
 

Vodafone Mobile TV 1 Cmimi me Tvsh
5GB trafik Mobile TV ne muaj
Pakete me 30 kanale nga DigitAlb
700 ALL
Vodafone Mobile TV 2  Cmimi me Tvsh
2GB trafik Mobile TV ne muaj 200 ALL 
Klientet me kontrate (duhet te jene pjese e planeve tarifore RED)
Paketa Vodafone Mobile Tv1 eshte e vlefshme per nje periudhe nje mujore. Klientet me parapagese kane mundesi te marrin paketen Vodafone Mobile Tv 2 me shume se nje here gjate periudhes nje mujore ndersa paketa Vodafone Mobile Tv 1 mund te perftohet vetem njehere ne 30 dite.
 
Vodafone Mobile TV 1 Cmimi me Tvsh
5GB trafik Mobile TV ne muaj
Pakete me 30 kanale nga DigitAlb
700 ALL
 
7. Sherbimi Vodafone Mobile Tv mund te perdoret ne WiFi.
8. Sherbimi Vodafone Mobile Tv nuk mund te perdoret ne Roaming jashte republikes se Shqiperise.
9. Lista e kanaleve te sherbimit Vodafone Mobile Tv.
Lista e kanaleve
 
1.Top Channel HD 11. Klan TV HD 21.SS -1 HD
2.Top News 12 . ABC News 22.SS -2 HD
3.T -HD 13. Ora news 23. SS -3 HD
4.My Music 14. TVSH 24.Eurosport HD
5. Bang Bang 15. News 24 25.BCTV
6. Cufo TV 16. A1 Report 26.Supersonic Tv
7. Baby TV 17. Klan Kosova 27.MAD TV
8. Film Nje HD 18. Exp shkence 28. City TV
9. Film Dy HD 19. Exp histori 29. Music al
10. Film Aksion 20. Exp natyra 30. MTV Live HD
31.SS -4 HD 32.SS -5 HD 33. SS -6 HD
 
 
10. Pas perfundimit te sasise se trafikut prej 5GB ne rrjetin 3G/4G/4G+ sherbimi Vodafone Mobile Tv nuk mund te aksesohet. Ne kete rast klienti mund te perdore sherbimin Vodafone Mobile Tv ne WiFi ose ne rastin e klienteve me parapagese mund te perfitojne sherbimin Vodafone Mobile Tv duke blere nje pakete shtese prej 2GB ne muaj.
11. Aplikimi Vodafone Mobile Tv ka keto karaktersitika kryesore.
a. LIVE TV, me 30 kanale televizive.
Kanale gjeneraliste, kanale lajmesh, kanale filmash, kanale për fëmijë, kanale dokumentarësh, kanale muzikore dhe kanale sportive. Lista  e kanaleve mund te ndryshohet nga Digitalb duke njoftuar me pare Abonentet nepemjet formave te komunkimit ne faqen zyrtare dhe direkt me titra ne kanale Tv pjese e aplikacionit. 
b. Catch Up
Mund të rikthehesh në kohë dhe të shohësh programe që janë transmetuar, deri në 72 orë më parë.
c. EPG
Çdo kanal vjen me guidën e programeve, me përshkrimin përkatës.
d. Parental control
Kontroll prindëror për kufizimin e shikueshmërisë së kanaleve sipas moshës së lejuar.
e. Listë favorite
Mundesia per te krijuar një grup kanalesh sipas shijeve tuaja.

12. Vodafone Albania SH.A dhe Digitalb SH.A rezervojne të drejtën të ndryshojë këto Kushte dhe Afate në çdo kohë sipas perkatesise se secilit.                          Vodafone Albania dhe Digitalb gjithashtu mund të krijojë rregulla të reja, të cilat mund të zbatohen gjatë perdorimit së aplikacionit ose t’a anullojë atë për arsye madhore.
13. Nëse Vodafone Albania Sh.A dhe Digitalb SH.A do të nxjerrin rregulla të reja, apo për çdo arsye do të anullojë sherbimin Vodafone Mobile Tv, të gjithë pjesëmarrësit do të informohen paraprakisht nëpërmjet faqes zyrtare ne Facebook www.facebook.com/VodafoneAL dhe www.digitalb.tv.
14. Për çdo informacion apo pyetje rreth këtij sherbimi mund të na shkruani në faqen zyrtare në Facebook, www.facebook.com/VodafoneAL dhe www.facebook.com/Digitalb.
15. Për këto Kushte dhe Afate për përdorimin e Aplikacionit do të zbatohet ligji Shqiptar.
Të lutem prit