Konfigurimi Manual - Android

Konfigurimi Manual - Android

Më poshtë gjeni 4 menutë kryesore të konfigurimit të shërbimit të internetit për sistemin android të modeleve të ndryshme (Samsung, LG, Sony, HTC etj). Një prej këtyre menuve duhet të gjendet në aparatin tuaj.
 
Menu 1 Menu 2
Shtypni butonin Menu
Përzgjidhni Settings
Përzgjidhni Mobile networks
Përzgjidhni Access point names
Shtypni ADD
Përzgjidhni Name
Shkruani Internet dhe zgjidhni Ok
Përzgjidhni APN
Shkruani vodafoneweb dhe zgjidhni Ok
Shtypni Shigjeten <- (kthehu mbrapa)
Këtu do to tju shfaqet profilin që sapo krijuat, dhe mjafton te përzgjidhni si profil aktiv
Shtypni butonin Menu
Përzgjidhni Settings
Përzgjidhni Mobile networks
Përzgjidhni Access point names
Shtypni ADD
Përzgjidhni Name
Shkruani Internet dhe zgjidhni Ok
Përzgjidhni APN
Shkruani vodafoneweb dhe zgjidhni Ok
Shtypni Shigjeten <- (kthehu mbrapa)
Këtu do to tju shfaqet profilin që sapo krijuat, dhe mjafton te përzgjidhni si profil aktiv

 

Menu 4 Menu 5
Shtypni butonin Menu
Përzgjidhni Settings
Përzgjidhni More networks
Përzgjidhni Mobile networks
Përzgjidhni Access point names
Shtypni Shenjen +
Përzgjidhni Name
Shkruani Internet dhe zgjidhni Ok
Përzgjidhni APN
Shkruani vodafoneweb dhe zgjidhni Ok
Shtypni Menu
Përzgjidhni Save
Këtu do to tju shfaqet profilin që sapo krijuat, dhe mjafton të
përzgjidhni si profil aktiv
Shtypni butonin Menu
Përzgjidhni Settings
Përzgjidhni More
Përzgjidhni Mobile networks
Përzgjidhni Access point names
Shtypni Menu
Përzgjidhni New APN
Përzgjidhni Name
Shkruani Internet dhe zgjidhni Ok
Përzgjidhni APN
Shkruani vodafoneweb dhe zgjidhni Ok
Shtypni Menu
Përzgjidhni Save
Përzgjidhni profilin Internet dhe shtypni Ok
Këtu do to tju shfaqet profilin që sapo krijuat, dhe mjafton te përzgjidhni si profil aktiv

 

Të lutem prit