Paketa Tourist Pack

Paketa 3 Javore Vodafone Tourist Pack

Vodafone, prezanton në treg paketën Vodafone Tourist Pack, dedikuar turistëve që vizitojnë Shqipërinë.

Paketa Vodafone Tourist Pack kushton 2,000 Lekë (me TVSH) dhe përmban:

Vodafone Tourist Pack 3 Javore

2,000 Lekë

Internet

35 GB

Minuta Kombëtare

Pa Limit*

SMS Kombëtare

Pa Limit*

Vlefshmëria

21 ditë

Shënime të vlefshme:

•    Vlefshmëria e paketës është 21 ditë.
•    *Minutat kombëtare: Limit të përdorimit të drejtë 5000 minuta.
•    ** SMS Kombëtare: Limit të përdorimit të drejtë 1000 SMS.
•    Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
•    SMS-të kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve kombëtare.
•    Ju mund të blini një paketë të re edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar. Detaje mbi riblerjen e paketave si më poshtë.
•    Ju mund të blini një paketë mujore, javore apo ditore gjatë kohës që keni një paketë Turisti 21 ditore aktive.
•    Ju mund të blini nje paketë shtesë interneti apo me minuta ndërkombetare nëse keni aktive paketen e Turistit 21 ditore.

•    Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
o    Aplikacionit My Vodafone
o    SMS me tekst bosh në numrin 131
•    Thirrjet drejt destinacioneve që nuk janë të përfshira në paketë do të tarifohen sipas ҫmimeve standarte të Vodafone.
•    Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
•    Tarifimi bëhet si më poshtë:
o    Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
o    Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare.
•    Shërbimi Club Sharing është i aplikueshëm për këtë paketë nga aplikacioni MyVodafone.
•    Kjo paketë është e vlefshme deri më 31 Korrik 2024.
•    Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.
•    Kjo paketë mund të përdoret edhe në Roaming në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Aktivizimi
•    Vizito dyqanin më të afërt Vodafone

Detaje mbi riblerjen e paketave.
•    Pas konsumit të paketës Tourist Pack, klientët do të kenë mundësi të aktivizojnë çdo paketë tjetër me parapagesë që dëshirojnë si të gjithë përdoruesit e tjerë.
 
 
Të lutem prit