Paketa Tourist Pack

Paketa 3 Javore Vodafone Tourist Pack

Vodafone prezanton në treg paketën Vodafone Tourist Pack, dedikuar turistëve që vizitojnë Shqipërinë.

Paketa Vodafone Tourist Pack kushton 1,500 Lekë (me TVSH) dhe përmban:

Vodafone Tourist Pack 3 Javore 1500 Lekë
Video Pass 5 GB
Internet 15 GB
Minuta Kombëtare 500
SMS Kombëtare/ Ndërkombëtare 100
Minuta Ndërkombëtare 10
Vlefshmëria 21 ditë

Shënime të vlefshme

 • Vlefshmëria e paketës është 21 ditë.
 • Kjo paketë është e vlefshme për të gjithë klientët me parapagesë dhe Next.
 • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
 • SMS-të kombëtare/ndërkombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë destinacioneve kombëtare dhe ndërkombëtare.
 • Minutat ndërkombëtare janë të vlefshme me të gjithë operatorët në Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Kinë, Slloveni, Greqi, Itali, Francë, SHBA, Kanada, Mbretëri e Bashkuar, Gjermani, Turqi, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Kroaci, Republikë Ceke, Danimarkë, Irlandë, Luksemburg, Hungari.
 • Vodafone Video PASS përmban 5 GB vetem ne rrjetin 4G, dhe përfshin videot ne aplikacionet Youtube, Netflix dhe Twitch. 
 • Ju mund të blini një paketë të re edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar. Detaje mbi riblerjen e paketave si më poshtë.
 • Ju mund të blini një paketë mujore apo javore apo ditore gjatë kohës që keni një paketë Turisti 21 ditore aktive.
 • Ju mund të blini nje paketë shtesë interneti apo me minuta ndërkombetare nëse keni aktive paketen e Turistit 21 ditore.
 • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
  • SMS me tekst bosh në numrin 131
  • aplikacionit My Vodafone
 • Thirrjet drejt destinacioneve që nuk janë të përfshira në paketë do të tarifohen sipas ҫmimeve standarte të Vodafone.
 • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
 • Tarifimi bëhet si më poshtë:
  • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB.
  • Koha fillestare e tarifimit është 60+60 sekonda për thirrjet drejt rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare.
 • Shërbimi Club Sharing është i aplikueshëm për këtë paketë nga aplikacioni MyVodafone.
 • Kjo paketë është e vlefshme deri më July 31, 2022.
 • Çmimet e lartpërmendura përfshijnë TVSH.
 • Mund të blini deri në 3 paketa në muaj.
 • Kjo paketë nuk mund të përdoret në roaming.
Aktivizimi
 • Nëpërmjet aplikacionit My Vodafone
 • Vizito dyqanin më të afërt Vodafone
Detaje mbi riblerjen e paketave.
 • Ju mund të ribleni një paketë të re Turisti 21 ditore, por paketa aktuale 21 ditore me njësitë e mbetura do të anullohet.
 • Me anullimin e paketës 21 ditore, ju nuk do të mund të përdorni njësitë e saj apo të kërkoni kthimin e shumës së shpenzuar për blerjen e saj.
 • Vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re 21 ditore.
 
Të lutem prit