Rreth Vodafone Group

Vodafone Group është një nga kompanitë më të mëdha në nivel global në fushën e telekomunikacionit, që ofron një sërë shërbimesh përfshirë ato me zë (voice), internet (data), SMS dhe telefoni fikse. Vodafone Group ushtron veprimtarinë e saj në 25 shtete, ka partneritet në 49 shtete të tjerë dhe ofron internet fiks në 19 tregje. Deri me 30 Dhjetor 2017, Vodafone Group numëron  529.1 milion klientë të telefonisë celulare dhe 19.3 milion klientë të telefonisë fikse, duke përfshirë këtu Indinë dhe klientët në rrjetet ku Vodafone ka partneritet. Për më shumë informacion rreth Vodafone Group, ju lutemi vizitoni: www.vodafone.com

Të lutem prit