Si mund ta kuptoj nëse aparati im suporton rrjetin 4G?

Të lutem prit