Përdorni paketën e internetit tëplanit tarifor Vodafone RED, edhe në 2 aparate të tjerë (p.sh.tablet ose netbook), nëpërmjet një SIM të veçantë.
 

Një mundësi fantastike vetëm për klientët me kontratë Vodafone RED që dëshirojnë te përdorin paketën e internetit të planit tarifor , deri në 2 aparate të tjerë (p.sh.tablet ose netbook), nëpërmjet një SIM të veçantë.

Tarifimi

Tarifa fikse mujore për aparatin e parë është 0 lekë/muaj . Për aparatin e dytë ju paguani 480 lekë/muaj tarifë fikse mujore.

Roaming

Ky shërbim mund të përdoret edhe kur jeni në roaming. Ju duhet të kërkoni më parë aktivizimin e shërbimit Roaming dhe për numrin e DataSharing.

Tarifimi në roaming do të jetë i njëjtë me tarifimin e SIM-it kryesor :

  • 500 lekë/ditë + paketa e planit tarifor per planet RED Mini, RED dhe RED Advantage
  • 0 lekë/ditë + paketa e planit tarifor per planet RED Premium dhe RED Elite.
Të lutem prit