Si tarifohem nëse klikoj në një link brenda aplikacioneve të përfshira në Vodafone Pass?

Të lutem prit