A është e vlefshme oferta jashtë vendit?

Të lutem prit