Si tarifohem nëse përfundoj minutat e paketës time?
 

Të lutem prit