Përse nuk kam përfituar edhe unë nga oferta që është bërë për qytetin tim?
 

Të lutem prit