Zona 8 -   Cmimi me TVSH  1,500 lek/min   

Të lutem prit