GigaFamily

  • main_icn_Mobile
    2X GB në planin tënd Next+  çdo muaj për ty dhe të gjithë pjestarët e familjes tënde
  • broadband-device
    2X shpejtësi Internet fiks 
  • tv
    2X përfitime në paketat Vodafone TV dhe Digitalb
1 Next + Fiks

Vodafone Next + Internet Fiks në shtëpi

Krijo  një GigaFamily me një numër Vodafone Next+ dhe një linjë Interneti fiks me paketat GigaFibra dhe përfito 2X GB në planin Next+ dhe 2X shpejtësi internet fiks deri në 1Gbps

2 Next + Fiks + TV

Vodafone Next + Internet Fiks + Paketë TV

Krijo një GigaFamily me një numër Vodafone Next+ dhe një linjë Interneti fiks në paketat GigaFibra dhe përfito 2X GB në planin Next+, 2X shpejtësi internet fiks dhe 2X përfitime në paketat Vodafone TV dhe Digitalb.

 3 Next + Fiks + TV

Vodafone Next (+ pjestarët e familjes) + Internet Fiks 

Shto në GigaFamily të gjithë pjestarët e familjes dhe përfitoni të gjithë 2X GB në planet VodafoneNext+, çdo muaj për të gjithë kohëzgjatjen e kontratës.

4 Next + TV

Vodafone Next  + Paketë TV

Krijo një GigaFamily me një numër Vodafone Next+ dhe një paketë TV, Vodafone TV ose Digitalb dhe përfito 2X GB në planin Next+, dhe 2X përfitime në paketat Vodafone TV dhe Digitalb.

Të lutem prit