GigaBusiness

GigaBusiness

Biznesi yt përfiton dyfish me ofertën GigaBusiness! 

Me GigaBusiness përfiton dyfish internet çdo muaj për çdo numër të aktivizuar në planet Business RED ose Next+ si edhe dyfish shpejtësi në paketën GigaFibra ekskluzivisht në rrjetin më të madh celular dhe internet fiks ultra të shpejtë.  

Vodafone Next or Business RED

Zgjidh planin tarifor Business RED ose Vodafone Next+ 

 Krijo një GigaBusiness  me një numer mobile Business RED ose Vodafone Next+

GigaFibra for GigaBusiness

Zgjidh paketën e internetit fiks Vodafone GigaFibra

Zgjidh një nga paketat Vodafone GigaFibra apo Vodafone GigaFibra Pro deri në 1Gbps

Punonjesit for GigaBusiness

Shto punonjësit e tu

Shto punonjësit e tu në GigaBusiness ku të gjithë përfitojnë dyfish GB në planet Business RED dhe Vodafone Next+ çdo muaj për gjithë kohëzgjatje e kontratës.

Më shumë

Me GigaBusiness do të përfitosh dyish internet çdo muaj për çdo numër të aktivizuar në planet përkatëse të telefonisë celulare për gjithë kohëzgjatjen e kontratës. Gjithashtu përfiton dyfish shpejtësi në paketën e shërbimit të internetit fiks për gjithë kohëzgjatjen e kontratës.  Mundësi për të regjistruar në GigaBusiness nga 1 deri ne 5 numra të telefonisë celulare.

Përfitimet e ofertës GigaBusiness janë të vlefshme vetëm nëse numrat e aktivizuar i përkasin një prej  planeve tarifore (Vodafone Next S+, Vodafone Next M+, Vodafone Next L+, Business RED, Business RED Pro, Business RED Prime, Business Black) dhe nëse ka aktiv shërbimin e Internetit fiks (Vodafone GigaFibra 50Mb/s ,Vodafone GigaFibra100/Mb/s, VodafoneGiga Fiber 200 Mb/s , Vodafone GigaFibra 1GB/s, paketat Vodafone GigaFibra Pro 100 Mb/s; Vodafone GigaFibra Pro 200 Mb/s) .

Nëse çaktivizohet shërbimi  fiks  (shërbimi i internetit fiks), nuk përfiton në vijim ofertën dy fish internet çdo muaj për të gjithë numrat pjesë e Giga Business.

Nëse çaktivizohet shërbimi i telefonisë celulare, ose  ndyshohet plani tarifor ne plane të cilët nuk janë pjesë e ofertës  GigaBusiness, nuk përfitohet  në vijim oferta dyfish shpejtësi në paketën e shëbimeve të internetit fiks ose dy-fish kanale TV në paketën e shëbimeve TV.
 
Të lutem prit