Detaje të paketës

Detaje

•    Të gjitha çmimet e lartpërmendura e përfshijnë vlerën e T.V.SH.
•    Përfitimet e përfshira në pagesën fikse mujore të planeve Vodafone Next+ nuk janë të vlefshme në Roaming.
•    Minimumi i kohës fillestare të bisedës është 30 sekonda. Pas 30 sekondave të para të telefonatës, aplikohet tarifimi për çdo sekondë. Ndërsa interneti tarifohet për çdo 10 KiloByte.
•    Minutat ndërkombëtare që ofron plani tarifor dhe minutat ndërkombëtare opsionale janë te vlefshme drejt 30 destinacioneve ndërkombëtare: Greqi, Itali, France, SHBA, Kanada, UK, Gjermani, Turqi, Zvicër, Belgjikë, Hollandë, Spanjë, Rumani, Austri, Bullgari, Suedi, Poloni, Norvegji, Slloveni, Kine, Maqedoni, Kosovë, Serbi, Mal i Zi, Republika Ceke, Kroaci, Irlande, Luksemburg, Danimarke dhe Hungari.
•    Pagesa fikse mujore do të aplikohet në fund të muajit. Pagesa fikse mujore për muajin e parë të aktivizimit do të llogaritet në mënyrë proporcionale me ditët e mbetura të muajit. Në rastin kur kërkohet ç'aktivizimi i Numrit Celular, pagesa fikse mujore do të llogaritet në mënyrë proporcionale me ditët e kalura të muajit. Përfitimet e planit tarifor do të jenë të plota pavarësisht datës së aktivizimit ose ç'aktivizimit.
•    Vlera e pagesës fikse mujore të planit tuaj Vodafone Next+ do të shfaqet në faturën tuaj  mujore. Ju mund të paguani faturën  tuaj brenda datës 25 të  muajit paspardhës 
•     Përfitimet e planeve Vodafone Next+ nuk mund të transferohen në muajin pasardhës.
•     Përfitimet e planeve rigjenerohen të plota çdo datë 1 të muajit pa pasur nevojë që klienti të kryej ndonjë veprim.
•    Në rast të konsumit brenda muajit kalendarik të minutave, SMS apo internetit të planit tarifor, klienti duhet të bëj një rimbushje dhe/ose të aktivizojë një paketë shtesë për të vijuar komunikimin.
•    Ju mund të rimbushni numrin tuaj Vodafone Next+ në çdo kohë në një nga dyqanet Vodafone, Online në www.vodafone.al ose ne aplikazionin My Vodafone App dhe të aktivizoni një nga paketat Vodafone me parapagesë.  Përfitimet e paketave me parapagesë kanë përparësi konsumi në lidhje me përfitimet e planeve tarifore Vodafone Next+.
•    Në rastin e terminimit të parakohshëm të kontratës do të aplikohet penalitet me vlerën 5,000 lekë i llogaritur në mënyrë proporcionale me muajt e mbetur të kontratës.
•    Për të marrë informacionin mbi konsumin e përfitimeve dërgo një SMS me tekst bosh në numrin 131 ose nëpërmjet aplikacionit My Vodafone.
•    Kujdesi për klientin për të gjithe klientët Next ofrohet pa pagesë në numrin 140 (jashtë Shqipërisë +35569140).
•    Mund të na kontaktoni edhe në live chat dhe në adresën elektronike: nakontaktoni@vodafone.com 

Çmimet dhe oferta promocionale janë të vlefshëm për klientë të rinj dhe mbartje të numrit në Vodafone
Të lutem prit