Paketa 10 Ditore | 700 Lekë

Paketa 10 Ditore | 700 Lekë

 • Paketa 10 Ditore
  • 3000 SMS brenda rrjetit
  • 300 Minuta Kombëtare
  • 30 SMS Kombëtare
  • 1.5 GB Internet
  Më shumë Mbyll
 • Paketa 10 Ditore
  • 3000 SMS brenda rrjetit
  • 300 Minuta Kombëtare
  • 30 SMS Kombëtare
  • 1.5 GB Internet
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit