Paketa Javore | 500 Lekë

Paketa Javore | 500 Lekë

 • Paketa Javore 500
  • 1 GB Internet
  • 300 Minuta Kombëtare
  • 30 SMS Kombëtare
  • 3000 SMS me Vodafone
  Më shumë Mbyll
 • Detajet e paketës 

  • Pas konsumimit të minutave, SMS dhe MB ju do të tarifoheni me tarifat normale Vodafone.
  • Minutat kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë fiks dhe celularë.
  • SMS - të kombëtare janë të vlefshme drejt të gjithë operatorëve kombëtarë celularë.
  • SMS-të drejt Vodafone janë të vlefshme brenda Vodafone.
  • Tarifimi do të jetë si më poshtë:
   • 60+60 sekonda për thirrjet brenda rrjetit Vodafone dhe drejt destinacioneve kombëtare 
   • Tarifimi i MB do të bëhet në blloqe prej 10 KB. 
  • Ju mund të blini një paketë të re javore edhe nëse paketa aktuale nuk ka përfunduar apo skaduar ende . Detaje mbi riblerjen e paketave javore si me poshte.
  • Nëse keni një paketë javore të përfunduar, ju mund të blini një paketë 30 ditore edhe nëse paketa javore aktuale nuk ka skaduar.
  • Nëse keni aktive edhe paketa shtesë interneti ajo do të konsumohen përpara paketës javore.
  • Paketat Javore konsumohen të parat përveç rasteve kur keni të aktivizuar ofertën Standarte ditore dhe Paketat Ditore/Javore/Mujore të internetit.
  • Ju mund të kontrolloni njësitë e mbetura të paketës tuaj nëpërmjet:
   • SMS me tekst bosh në numrin 131
   • Menusë #123#
   • Aplikacionit My Vodafone
  • Nëse keni aktivizuar shërbimin SOS Credit Top Up, vlera që i detyroheni Vodafone do të zbritet nga rimbushja dhe më pas balanca e mbetur do të konsiderohet për aktivizimin e paketës.
  • Paketat janë të vlefshme për 7 ditë (168 orë).
  • Oferta është e vlefshme deri më 30 Prill 2020.
  • Çmimet e mësipërme përfshijnë TVSH.
  • Ju mund të blini deri në 6 paketa javore/muaj
  Detaje mbi riblerjen e paketave javore
  • Ju do të mund të blini një paketë të re javore edhe pse paketa aktuale nuk ka skaduar apo nuk ka përfunduar krejtësisht (duke përjashtuar paketat shtesë të internetit dhe minutave kombëtare).
  • Të gjithë përbërësit e paketës se re do të mbivendosen mbi atë aktuale dhe vlefshmëria do të jetë sipas paketës së re javore .
  • Mund të blini deri në 6 paketa javore në muaj duke telefonuar në numrin 131.
  • Një paketë e re mujore mund të blihet vetëm nëse paketa javore ka përfunduar plotësisht.
 • Paketa Javore 500
  • 1 GB Internet
  • 300 Minuta Kombëtare
  • 30 SMS Kombëtare
  • 3000 SMS me Vodafone
  Më shumë Mbyll
 • Të lutem prit